IEO RVC krok po kroku

KIEDY?

10/12/2021 11:00

GDZIE?

https://trade.kanga.danieldudzic.com/ieos

Aby wziąć udział w IEO należy po zalogowaniu na konto na Kanga Exchange wejść w zakładkę IEO.

UWAGA!!!! NIE NALEŻY ODŚWIEŻAĆ STRONY, ABY DOKONAĆ ZAKUPU; SYSTEM AUTOMATYCZNIE BĘDZIE SIĘ AKTUALIZOWAŁ W TRAKCIE TRWANIA TEGO IEO, CHYBA, ŻE UŻYTKOWNIK MA ROZSYNCHRONIZOWANY ZEGAR!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W IEO?

IEO RVC będzie listingiem, w którym posiadacze KNG lub (i) hodlerzy KNG (użytkownicy POS KNG) będą mogli licytować pakiety, mając tym samym gwarantowany zakup na tym IEO po wygranej licytacji: https://kanga.danieldudzic.com/pl/nowy-model-ieo-na-kanga-exchange/

To IEO jest publiczne, co oznacza, że każdy zarejestrowany na Kandze może zakupić tokeny.

Przy tym IEO KYC nie jest wymagane przez emitenta.

Warunkiem zakupu jest posiadanie na portfelu środków w postaci odpowiedniej sumy USDT.

WARUNKI IEO RVC

 • Hardcap -1,250,000
 • Ilość dostępnych tokenów- 83 333 333 RVC
 • Cena za token – 0,015 USDT 
 • Minimalna inwestycja- 3000 RVC (50 USDT)
 • Maksymalna inwestycja – 588235 RVC (9000 USDT)
 • Vesting – 20% TGE, reszta (80%) 2% tygodniowo w równych transzach
 • Wypłaty: 13/12/2021 20:00
 • Zlecenia kupna: 22/12/2021 11:00
 • Data listingu: 23/12/2021 11:00
 • Para walutowa: RCE/ USDT
 • Sieć główna: BSC
 • zlecenia można składać nie częściej niż jeden raz na 10 sekund (jeśli przy zakupie wystąpił błąd, to takie zamówienie możesz ponowić od razu- system poinformuje Cię o tym odpowiednim komunikatem).

KROK PO KROKU JAK DOKONAĆ ZAKUPU?

 • wejdź na stronę https://trade.kanga.danieldudzic.com/ i zaloguj się na swoim koncie Kanga
 • przejdź do zakładki IEO 
 • do ostatniej godziny przed rozpoczęciem IEO system będzie odliczał czas do rozpoczęcia sprzedaży
 • na ostatnią godzinę przed rozpoczęciem IEO system odblokuje interfejs jednak pola będa jeszcze nieatywne 
 • nie odświeżaj strony – gdy IEO rozpocznie się a na zegarze pokaże się 00:00:00, system automatycznie odblokuje możliwość zakupu a także odświeży ilość dostępnych tokenów z puli
 • aby dokonać zakupu wpisz w odpowiednią rubrykę ilość tokenów, które chcesz zakupić oraz wybierz walutę, którą chcesz dokonać opłaty i wciśnij przycisk KUP RVC 
 • jeśli uda Ci się złożyć zlecenie zakupu w dole strony pojawi się stosowna informacja a jeśli znajdziesz się w gronie użytkowników, których zamówienie zostało przetworzone i znalazłeś się w gronie szczęśliwców na Twojej tablicy po zakończeniu IEO RVC pojawi się przycisk CLAIM (POTWIERDŹ), abyś potwierdził swój sukces.

UWAGA!!! Złożenie zlecenia zakupu nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu.

To, czy Ci się udało zakupić token RVC dowiesz się po przetworzeniu Twojego zlecenia.

System przetwarza każde zlecenie w kolejności jego złożenia.

Jeśli zlecenia złożone przed Twoim wyczerpią całą pulę tokenów to Twoje zlecenie nie będzie zrealizowane, o czym będziesz poinformowany w jego statusie!

Pamiętaj liczy się czas złożenia zlecenia- przetworzenie zlecenia następuje później.

Informacja o ilości dostępnych tokenów nie jest aktualizowana na bieżąco i może różnić się od aktualnie dostępnej.

POWODZENIA!

KangaClaus wyniki konkursu

Ho, ho, ho Kanganauci!

Nasze elfy donoszą, że wybrały już trzech zwycięzców naszego Mikołajkowego konkursu #KangaClaus!

Gotowi? 

Pierwsze miejsce zajmuje @wogieglo

Drugie miejsce zajmuje @rainvrainv

Trzecie miejsce zajmuje @btamer32

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Jeśli nie udało Ci się wygrać – nie rozpaczaj! Jako, że wszystkie prace bardzo się nam podobały i były niezwykle kreatywne, postanowiliśmy również rozdać drobne upominki pozostałym uczestnikom! 

Także zarówno zwycięzców jak i wszystkich innych prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej. 

Nowa forma IEO na Kanga Exchange dla posiadaczy KNG oraz hodlerów KNG

Wraz z rozwojem naszej giełdy oraz z myślą o naszych użytkownikach, którzy wierzą w nas i nasz flagowy token KNG wprowadzamy pakiety aukcyjne gwarantujące zwycięzcom licytacji udział w IEO na Kandze.

Jakie będa ich zasady?

      W ramach sprzedaży tokenów na IEO, właściciel (emitent) danego IEO będzie miał prawo udostępnić część (z całej puli) tokenów przeznaczonych do sprzedaży w danym listingu do licytacji np. pula danego IEO będzie wynosiła 1 200 000 tokenów a część (dowolna, zależna od emitenta) z nich np. 300 000 zostanie przeznaczona na licytację, zapewniając tym samym stuprocentowy udział użytkownika w tym IEO. 

Zwycięzcy każdej takiej licytacji zdobędą więc pewne uczestnictwo w kupnie tokenów w liczbie równej ilości zawartej w wylicytowanym pakiecie.

Kto może licytować pakiety? 

     

     Licytować pakiety przed IEO będą mogli użytkownicy posiadający KNG na portfelach Kangi lub hodlerzy KNG (użytkownicy POS) albo spełniający oba te warunki na raz (będą one podane przed każdym IEO i mogą różnić się w każdym z nich). Pakiet dla hodlerów KNG będzie oznaczony specjalną naklejką POS.

Do zakwalifikowania użytkownika do licytacji brane pod uwagę będą między innymi:

 1. wysokość posiadanego Autobonusu na POS KNG, np.: min. 3%
 2. suma bonusu uzyskanego przez użytkownika na POS KNG z ostatnich 30 dni, np.: min. 1 KNG

Uwaga! Jeżeli użytkownik licytuje kilka pakietów (np.: 100 tokenów i 500 tokenów) to po zakończeniu licytacji sprawdzane przez system będzie czy wygrał więcej niż jeden pakiet.

Jeśli tak to przydzielony będzie mu  pakiet o większej wartości i zostanie on skreślony z listy zwycięzców tańszego pakietu a jego wygrana przejdzie na pierwszą osobę z listy rezerwowej, która nie wygrała licytacji.

Kilka słów o pakietach

     Na licytację tokenów przeznaczona zostanie część całej puli tokenów do sprzedaży w ramach danego IEO ale możliwe będzie  również rozdysponowanie wszystkich tokenów z danego IEO na sprzedaż “pakietową”.

Pakiety będą zawierały ilość tokenów mniejszą niż maksymalna dostępność tokenów na osobę w danym IEO, np.: jeśli jeden użytkownik będzie mógł w danym IEO kupić maksymalnie 1000 tokenów, to pakiet aukcyjny będzie w wysokości 500 tokenów.

Jeśli natomiast użytkownik wygra pakiet na 500 tokenów a w danym IEO maksymalna ilość tokenów dostępnych na osobę wynosi 1000 tokenów to wtedy taki użytkownik może wziąć dodatkowo udział w tradycyjnej sprzedaży IEO i dokupić w ten sposób maksymalnie 500 tokenów – tak aby suma zakupionych przez niego tokenów wynosiła 1000, czyli tyle, ile przysługuje jednej osobie w danym listingu.

Dla jednego IEO może być kilka rozmiarów pakietów, tzn. np.: pakiet 100 tokenów, pakiet 500 tokenów, pakiet 1500 tokenów itd.

W każdej puli będzie określona ilość dostępnych do wygrania pakietów, np.: 100 pakietów po 100 tokenów, 50 pakietów po 500 tokenów, 20 pakietów po 1500 tokenów itd.

Uwaga! Wygrywają tylko te osoby, które złożyły najwyższą ofertę a w przypadku większej ilości takich samych ofert liczy się czas jej złożenia.

Dla przykładu: 

Przy 100 pakietach o wartości 100 tokenów każdy, wygrane będa kszatałtować się według wzoru:

 • 30 osób dało 2 KNG – wygrali
 • 25 osób dało 1,5 KNG – wygrali
 • 25 osób dało 1 KNG – wygrali
 • 100 osób dało 0,5 KNG – 20 pierwszych ofert tej wysokości wygrało, pozostałe 80 był złożonych później i nie wygrało (ponieważ w sumie było tylko 100 pakietów).

Jak przebiegać będzie licytacja?

     Licytacja będzie zaczynać się np.: na 2 godziny przed rozpoczęciem sprzedaży w ramach danego IEO, jednak przy każdym IEO ten czas może być zmienny zaś jej koniec musi nastąpić na 1 godzinę przed startem sprzedaży podstawowej.

Walutą licytacji jest token KNG z precyzją do dwóch miejsc po przecinku (0,00).

Użytkownik zobaczy tylko swoją ofertę- oferty  pozostałych uczestników licytacji będa ukryte.

Złożyć ofertę będzie można wiele razy- można ją podnieść ale nie obniżyć tzn. każda licytacja musi opiewać na wyższą sumę przeznaczonych na nią KNG np. licytując w ramach jednego pakietu użytkownik złoży chęć jego zakupu na 10KNG to chcąc podbić stawkę nie może dać mniej niż 10,01 KNG.

W ramach licytacji nie będzie można wycofać raz złożonej oferty.

Aby złożyć ofertę podczas licytacji użytkownik musi posiadać na swoim portfelu na Kandze: 

 • ilość tokenów KNG, które oferuje na licytacji (środki zdeponowane na POSie nie są brane pod uwagę – muszą to być dostępne tokeny w portfelu użytkownika),
 • ilość waluty zakupu tokenów w danym IEO potrzebnych na zakup licytowanego pakietu np.: jeśli tokeny w pakiecie mają wartość 100 USDT to w portfelu należy posiadać co najmniej 100 USDT – środki te zostaną przeznaczone na zakup tokenów na IEO po wygranej licytacji.

Po złożeniu oferty a także jej podbiciu środki wykorzystane na licytację w portfelu użytkownika zostają zablokowane na wypadek wygranej.

Jeżeli użytkownik  chce złożyć ofertę na licytacji a nie posiada w portfelu odpowiedniej ilości środków, to wyświetli się odpowiedni komunikat z taką informacją a złożenie oferty będzie niemożliwe.

Po wygraniu przez użytkownika licytacji system AUTOMATYCZNIE złoży w jego imieniu zlecenie zakupu na IEO ilości tokenów równą (ani mniejszą ani większą) ilości tokenów w wygranym pakiecie tuż po jego starcie.

W tym celu system używa zablokowanych wcześniej środków użytkownika na portfelu. Zadeklarowana cena pakietu wyrażona w KNG przechodzi na portfel Kangi. 

Użytkownik ma prawo brać nadal udział w tradycyjnej sprzedaży w danym IEO do wysokości ilości tokenów równej maksymalnej ilości dostępnej dla jednego użytkownika (czyli różnica ilości wygranej na aukcji).

Po zakończeniu listingu w środkowej sekcji strony danego IEO zwycięzca aukcji zobaczy klawisz ODBIERZ – po kliknięciu tokeny przelewane będą automatycznie do jego portfela.

Jeżeli użytkownik nie wygra pakietu w ramach aukcji, po zakończeniu licytacji jego zablokowane środki na zakup pakietu (w portfelu) oraz zadeklarowane KNG na zakup pakietu zostają zwolnione ale w tym celu musi kliknąć klawisz ZWROT. Jeśli tego nie zrobi środki zostaną zwrócone automatycznie po upływie 24h.

IEO Market Making Pro krok po kroku

KIEDY?

01.11.2021r. godz. 10:00 CET (11:00 czasu lokalnego)

GDZIE?

https://trade.kanga.danieldudzic.com/ieos

Aby wziąć udział w IEO należy po zalogowaniu na konto na Kanga Exchange wejść w zakładkę IEO.

UWAGA!!!! NIE NALEŻY ODŚWIEŻAĆ STRONY, ABY DOKONAĆ ZAKUPU; SYSTEM AUTOMATYCZNIE BĘDZIE SIĘ AKTUALIZOWAŁ W TRAKCIE TRWANIA TEGO IEO!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W IEO?

To IEO jest publiczne, co oznacza, że każdy zarejestrowany na Kandze może zakupić tokeny.

Przy tym IEO KYC nie jest wymagane przez emitenta.

Warunkiem zakupu jest posiadanie na portfelu środków w postaci odpowiedniej sumy USDT, ETH, BTC, oPLN.

WARUNKI IEO MMPRO

 • 1.5 mln$ hardcap,
 • Max. alokacja 3000$ (50% zakupionego tokena otrzymujesz od razu po przetworzeniu Twojego zamówienia przez system a 50% jest zablokowane i uwalniane po 2% dziennie przez 50 dni-VESTING),
 • Min. alokacja – 1 token MMP
 • Cena 0.06 USDT
 • Zlecenia można składać nie częściej niż jeden raz na 10 sekund (jeśli przy zakupie wystąpił błąd, to takie zamówienie możesz ponowić od razu- system poinformuje Cię o tym odpowiednim komunikatem).

KROK PO KROKU JAK DOKONAĆ ZAKUPU?

 • nie odświeżaj strony – gdy IEO rozpocznie się, system automatycznie odblokuje możliwość zakupu a także odświeży ilość dostępnych tokenów z puli
 • aby dokonać zakupu wpisz w odpowiednią rubrykę ilość tokenów, które chcesz zakupić oraz wybierz walutę, którą chcesz opłacić zakup
 • wciśnij przycisk KUP MMPRO
 • jeśli uda Ci się złożyć zlecenie zakupu w dole strony pojawi się informacja: TWOJE ZLECENIE ZAKUPU ZOSTAŁO PRZEKAZANE DO REALIZACJI.

UWAGA!!! Złożenie zlecenia zakupu nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu.

To, czy Ci się udało zakupić token MMP dowiesz się po przetworzeniu Twojego zlecenia.

System przetwarza każde zlecenie w kolejności jego złożenia.

Jeśli zlecenia złożone przed Twoim wyczerpią całą pulę tokenów to Twoje zlecenie nie będzie zrealizowane, o czym będziesz poinformowany w jego statusie!

Pamiętaj liczy się czas złożenia zlecenia- przetworzenie zlecenia następuje później.

Informacja o ilości dostępnych tokenów nie jest aktualizowana na bieżąco i może różnić się od aktualnie dostępnej.

POWODZENIA!

Trzypoziomowy program afiliacyjny – jak to działa?

Twoja giełda Kanga Exchange cały czas się rozwija! Ruszamy z zupełnie nowym, innowacyjnym programem afiliacyjnym. Będzie on aż trzypoziomowy, tak aby każdy z użytkowników https://trade.kanga.danieldudzic.com/ mógł dopasować jego funkcjonalności do swoich potrzeb.  Na czym dokładnie będzie polegał i jakie korzyści da użytkownikowi?

Poniżej krótki opis założeń programu wraz ze wskazaniem jego innowacyjności.

Pierwszą zasadą jest to, że w ramach jednego konta użytkownik może mieć wiele różnych kampanii czyli programów afiliacyjnych. Każda kampania to osobne linki afiliacyjne (linki w ramach jednej kampanii będą kierowały do różnych stron: do strony rejestracji, na stronę główną czy na listę IEO)  i osobne tabele podziału prowizji. 

Zanim stworzysz pierwszą kampanię Twoja zakładka Afiliacja będzie wyglądała tak:

Kolejną zasadą programu jest to, że linki afiliacyjne dla kampanii będą generowane dopiero w momencie uruchomienia kampanii. Do momentu uruchomienia kampanii będziesz mógł dokonywać zmian w tabeli podziału prowizji, a także nadać kampanii unikatową, wybraną przez siebie nazwę. Pamiętaj, że po uruchomieniu kampanii zmiany w tabeli prowizyjnej będą już niemożliwe.

Ilość dostępnej puli procentowej do podziału w tabeli może się zmieniać w czasie – nie wpłynie to jednak na uruchomione wcześniej kampanie.

W ramach każdej kampanii będziesz miał dostęp do statystyk (klików, rejestracji, wpływów, ilości transakcji i innych), tak abyś na bieżąco mógł śledzić poczynania swoich afiliantów na Kanga Exchange. Do statystyk będzie wliczany tylko Twój pierwszy poziom polecenia, natomiast do wykresu zarobkowego wliczane będą wszystkie trzy poziomy Twojej afiliacji.

Jeśli posiadasz aktualnie istniejący program afiliacyjny (jednopoziomowy), który został wykorzystany do przynajmniej jednej rejestracji, to zostanie on skonwertowany na kampanię. Jeżeli zaś na koncie nie miałeś uruchomionego programu afiliacyjnego bądź nie został on użyty do rejestracji, to musisz stworzyć nowe linki afiliacyjne, aby skorzystać z nowego programu afiliacyjnego.

Kolejne zasady programu afiliacyjnego to:

 • brak limitu kont, które możesz zaprosić. Jako polecający będziesz otrzymywał prowizję z opłaty transakcyjnej poleconego użytkownika dożywotnio, czyli tak długo, jak długo będziesz posiadał konto na giełdzie;
 • kiedy Twój polecony użytkownik przeprowadzi transakcję na rynku, zdefiniowany przez Ciebie procent od wygenerowanej opłaty transakcyjnej stanie się Twoją nagrodą prowizyjną;
 • Twoja afiliacja nie zostanie uznana, jeśli polecony użytkownik i Ty będziecie posiadać ten sam adres IP lub Twoje konto będzie starsze o mniej niż 1 dzień od konta użytkownika zarejestrowanego z Twojego polecenia.

Pamiętaj również, że Kanga Exchange anuluje wszelkie korzyści z afiliacji, jeśli nastąpią masowe rejestracje nowych kont założonych na Ciebie. 

Prezentację ogólnych zasad uczestnictwa w programie afiliacyjnym mamy już za sobą, przejdźmy zatem do szczegółowych informacji czym dokładnie jest ten program i jak działa?

Nowy program afiliacyjny jest aż trzy poziomowy, co oznacza, że otrzymujesz wynagrodzenie kolejno: 

 • poziom 1 – od transakcji przeprowadzonej przez osobę bezpośrednio poleconą;
 • poziom 2 – od osoby poleconej pośrednio czyli przez bezpośrednio poleconą;
 • poziom 3 – od osoby poleconej przez osobę poleconą pośrednio.

Dodatkowo część swojego zysku możesz zwrócić osobie poleconej. Skomplikowane? 

Przedstawmy to na przykładzie:

Utworzyłeś kampanię i zaprosiłeś nowego użytkownika – nazwijmy go Jan. Jeżeli Jan zrealizuje transakcję na giełdzie i zapłaci od niej prowizję (fee) to otrzymasz jej część, zdefiniowaną parametrem Poziom 1. Jeżeli Jan także utworzy swoją kampanię i zaprosi Annę, to w sytuacji, gdy Anna wykona swoje transakcje, Jan otrzyma część prowizji zgodnie ze swoim Poziomem 1, a Ty otrzymasz część prowizji Anny zgodnie ze zdefiniowanym w Twojej kampanii Poziomem 2. Jeżeli z kolei Anna utworzy swoją kampanię i zaprosi Tomka, to w sytuacji gdy Tomek zrobi transakcję na giełdzie i zapłaci prowizję, to kolejno Anna otrzyma część z tej prowizji zgodnie ze zdefiniowanym w jej kampanii Poziomem 1, Jan otrzyma część prowizji zgodnie ze zdefiniowanym w jego kampanii Poziomem 2, a Ty otrzymasz część fee zgodnie z ustawionym przez siebie Poziomem 3. Jeżeli jesteś bardzo szczodry, to możesz ustawić wartość parametru Zwrot, który określa część prowizji, jaką zwrócisz osobie robiącej transakcję. Możliwość Zwrotu dotyczy tylko bezpośrednio zaproszonych użytkowników (w naszym przykładzie Jana).

Czym są zwroty za opłaty transakcyjne i jak będzie można z nich korzystać? 

Zwrot opłaty transakcyjnej polega na oddaniu części lub całości przysługującej afiliantowi prowizji osobie, która tę opłatę ponosi dokonując transakcji na giełdzie Kanga Exchange. 

Zwrot może być zrealizowany według ściśle określonych zasad. Wartości procentowe dla każdego poziomu (łącznie ze zwrotem) ustalane są przez Ciebie indywidualnie z zachowaniem zasady, że każdy kolejny poziom musi być mniejszy niż połowa poziomu wyższego. Zatem poziom 3 musi być mniejszy niż połowa poziomu 2, a poziom 2 musi być mniejszy niż połowa poziomu 1.To co zostaje w puli procentowej jest przekazywane na zwrot.

Posłużmy się zatem przykładami, jak może wyglądać podział procentowy dla puli 20%:

Przykład nr 1:

 • 1 poziom: 20%, pozostałe poziomy: 2 i 3: 0%. Zwrot prowizji będzie na poziomie 0%, według wyliczenia 20%-20%=0%.

Przykład nr 2:

 • 1 poziom: 15%, 2 poziom: 2%, 3 poziom: 0%. Zwrot prowizji będzie na poziomie 3%, według wyliczenia 20%-15%-2%=3%.

Przykład nr 3:

 • 1 poziom: 10%, 2 poziom: 4%, 3 poziom: 1%. Zwrot prowizji będzie na poziomie 5%, według wyliczenia 10%-4%-1%=5%.

Skomplikowane? Nie martw się! System sam zasugeruje, ile procent z puli możesz wykorzystać w kolejnych poziomach. Duże ułatwienie, prawda?

Opisaliśmy mechanizm działania programu afiliacyjnego, sprawdźmy zatem, jak będzie wyglądał na Twoim koncie Kanga Exchange.

Screen poniżej to widok strony jeszcze przed uruchomieniem kampanii z trzypoziomowym programem afiliacyjnym:

Kiedy Twój unikatowy (pamiętaj, że sam możesz nadać mu nazwę!) program afiliacyjny będzie już gotowy,

 a następnie stworzysz podział prowizji, według wytycznych naszego systemu,

i wygenerujesz linki afiliacyjne

to tym samym Twój program zostanie uruchomiony, a Ty będziesz mógł w pełni cieszyć się z profitów z niego płynących. Twoja zakładka Afiliacja będzie wyglądać tak:

Podsumowując, trzypoziomowy program afiliacyjny to możliwość stworzenia własnych kampanii afiliacyjnych z różnymi podziałami Twoich zysków dla np. Twojej rodziny, bliskich znajomych czy współpracowników. To Ty decydujesz, w jaki sposób mamy Ci pomóc w generowaniu Twoich nagród w zamian za to, że polecisz nas innym. 

W razie problemów z uruchomieniem programu afiliacyjnego skontaktuj się z nami. Zadzwoń do nas +58 573 36 33 i wybierz 1 lub wyślij e-mail na adres support@kanga.danieldudzic.com. Nasz zespół Customer Service chętnie udzieli Ci instrukcji i odpowie na każde pytanie dotyczące Kanga Exchange.

Autor: Klaudia Ospa Customer Service Manager